Valmennuspalvelut

Olen opiskellut valmentamista ratkaisukeskeisyyteen painottuen. Päivätyössäni erityisopettajana toimin yläasteikäisten nuorten kanssa, joten heidän ja vanhempien kanssa toimiminen on minulle erityinen vahvuus. Valmennan ja opetan ilomielin nuorten lisäksi myös lapsia ja aikuisia. Seuraavassa on kuvattu opiskelemaani valmennustapaa:

Ratkaisukeskeinen valmennus on kahden ihmisen välistä myönteistä yhteistyötä, jossa valmentajana toimii ratkaisukeskeisen valmentajakoulutuksen saanut opettaja. Valmennuksen aikana pyritään muuttamaan esimerkiksi koulunkäynnissä esiin tulleita haasteita (tai muita elämän haasteita) tavoitteiksi ja etenemään niitä kohti myönteisin keinoin. Tavoitteita kohti eteneminen tapahtuu pienin askelin.

Valmennuskohtaamisissa keskustellaan valmennettavan vahvuuksista ja onnistumisista, joiden myötä tavoitteisiin pääseminen helpottuu. Valmennuksen toimintatapoina voidaan käyttää keskustelun lisäksi esimerkiksi piirtämistä, valmennuskortteja tai muita valmennettavalle mieluisia menetelmiä.

Valmennuksen kokonaiskesto vaihtelee valmennettavan tavoitteiden mukaan ja se neuvotellaan yhdessä valmennuksen alussa.

Yhden valmennuskerran pituus sovitaan valmennettavan toiveiden mukaan. Jos tapaaminen sisältää yhdistelmän opetusta ja valmennusta, niin kesto voi olla hieman pidempikin.

Opetuspalvelut

Tarjoan asiakkailleni yksilöllisesti räätälöityjä opetuspalveluita onlinepalveluna ja riskit yhdessä minimoiden voimme pohtia myös lähiopetuksen mahdollisuutta. Erityisosaamistani on koulutukseni ja työkokemukseni vuoksi oppilaiden opettaminen, joilla on haasteita oppimisessa erilaisten syiden vuoksi. Minulta voi myös tilata esimerkiksi yhteisiä opetushetkiä läksyjen parissa tai koekertauksen jossakin oppiaineessa. Tarjoan opetuspalveluita peruskouluikäisille oppilaille, mutta osaamisestani on toki hyötyä myös esimerkiksi lukioikäisille oppimisen suunnittelussa ja opiskelutekniikoiden parissa.